Content

מאמרים בנושא המשבר הכלכלי

אדוני החוב-הציבורי החדשים, הבורסות ושחקניהן, לוחצים על המדינות תוך שימוש ביכולתם לזרוע פאניקה בשווקים. הנתונים הכלכליים המתפרסמים באחרונה במדינות המפותחות מראים כי בניגוד להערכות קודמות, המשבר העולמי לא חלף, ובסבירות גבוהה המיתון – לפחות במדינות אלה – יימשך עוד שנים. באשר למדיניות שעל הממשלות לאמץ, המחלוקת העיקרית היא: האם קיים או לא צורך בריסון פיסקלי. ברור […]

תגובה 1  » המשך

סטנלי פישר, איש הקונסנסוס ”הקונסנסוס של וושינגטון עבר מהעולם“, הודיע ראש ממשלת בריטניה גורדון בראון בהודעת הסיכום של מפגש ה G20 בלונדון. מה שזכה בחוג הפיננסים העולמי לשם ”הקונסנסוס של וושינגטון“ הוא קובץ של 10 דיברות אשר שיקפו במשך שנים את עמדת משרד האוצר האמריקאי, קרן המטבע והבנק העולמי   , ביחס למדיניות הכלכלית הרצויה/”הנכונה” למדינות […]

 » המשך

סוכנויות הידיעות בשירות בעלי עניין העולם עוקב בחדשים האחרונים אחר המשבר הכלכלי העובר על יוון. רוב הקולות בשיח הגלובלי סביב המשבר חוזים לו השלכות מרחיקות לכת על אירופה והעולם. אבל צריך להסתייג ולומר כי תחזיות אלה אינן מבוססות על קשייה האמיתיים של יוון. אין להכחיש כי יש ליוון קשיים פיסקליים משמעותיים. ואולם, באותה נשימה יש […]

 » המשך