Content

מאמרים בנושא Uncategorized

מחר יתפרסם מדד המחירים לצרכן לינואר; נגיד בנק ישראל יותר מדי מושפע ממנו בהחלטותיו (פורסם בגלובס/14/2/11 באחרונה נקטו נגיד בנק ישראל, סטנלי פישר, ומשרד האוצר צעדים אשר נועדו להגביל פעילות ספקולנטים זרים במט”ח. צעדים אלה מביאים לסיום את הדיון בשאלה אם הסיבה שהשקל התחזק במידה לא פרופורציונית לשאר המטבעות היא רק השתקפות של ביצועי הכלכלה […]

 » המשך

ביטול הורדות המס שהנהיג נתניהו תספק מקור תקציבי לממן את השינוי אותו דורשים ראשי תנועת המחאה. חוב ממשלתי יותר משהוא בעיה של הוצאות ממשלה מוגזמות הוא בעיה של אי גביית מיסים מאוזנת.   בתגובה לדרישות תנועת המחאה בישראל לשינוי בתפיסה הכלכלית ולהחזרתה של מדינת הרווחה, טוענת הממשלה כי לא תוכל להיענות לכל דרישות  המוחים מבלי […]

 » המשך