Content

Tagged: החוב-הציבורי

אדוני החוב-הציבורי החדשים, הבורסות ושחקניהן, לוחצים על המדינות תוך שימוש ביכולתם לזרוע פאניקה בשווקים. הנתונים הכלכליים המתפרסמים באחרונה במדינות המפותחות מראים כי בניגוד להערכות קודמות, המשבר העולמי לא חלף, ובסבירות גבוהה המיתון – לפחות במדינות אלה – יימשך עוד שנים. באשר למדיניות שעל הממשלות לאמץ, המחלוקת העיקרית היא: האם קיים או לא צורך בריסון פיסקלי. ברור […]

תגובה 1  » המשך